2

تو را می ستایم... تو را می ستایم و بر دستان پر مهرت بوسه می زنم که چگونه قطره قطره ی خوبی هایت را چون دریایی بی انتها نثار من می کنی...

 

تو را می ستایم که چگونه چتری از محبت و امنیت بر سرم باز می کنی تا مبادا باران تلخی های روزگار مرا خیس کند..

محتاج دعاهایت هستم...

/ 1 نظر / 13 بازدید
ساسان

همه ما محتاج دعا هستيم. ممنون متن زيباي بود.[لبخند]