1

خیلی از زنان دنیا مثل من نمیتونن بچه دار بشن و به اصطلاح اجاقشون کوره!

نازایی کابوس بزرگیه برای هر زنی که میخواد مادر بشه ولی به هر دلیل نمی تونه و من می خوام به نمایندگی از زنان نازایی که دچار سرکوفت ها تهمت ها و سرزنش ها هستند اینجا بنویسم.

شاید نوشته هایم مرحمی باشد برای دل خودم و همه زنانی که با این درد آشنا هستند.همان کسانی در راه روهای بیمارستان ها و کلینیک ها خسته و وامانده اند.همان کسانی اشک و آه و حسرت هوراه هر لحظه شان است. و شاید تجربیاتی که در اینجا قرار می دهم(در رابطه با مشکل خودم مطالعات زیادی داشتم) کمکی باشد برای بقیه،حتی یک نفر!

من زنی 32 ساله، مهندس کامپیوتر، دارای سابقه نازایی هفت ساله هستم.اسممو نمی خواهم بنویسم اما خواستم کسایی که مهمان وبلاگم هستند،بتوانند تا حدودی اطلاعات در موردم داشته باشند.

 

/ 1 نظر / 17 بازدید
وحید53

البته به پیشینه ی فرهنگی بستگی داره و از قالب سنتی که بگذریم دیگه انقد گرفتاری نیست